Ràdio Andorra

Ràdio Andorra conserva un alt valor històric

L’edifici de Ràdio Andorra és una construcció que té un alt valor històric. Desplega tot un repertori d’elements arquitectònics, sense voluntat funcional però carregat de  simbolisme, que connecta amb els referents populars. L’arquitectura no es troba disposada de forma aleatòria, sinó que segueix un programa escenogràfic perfectament estudiat.

La configuració de l’edifici forma part de l’arquitectura de granit i beu directament dels darrers exemples d’un eclecticisme noucentista en franca retirada, sent l’única referència estilística.

L’antic edifici s’està convertint en el centre neuràlgic de la presa de decisions turístiques del Principat. L’immoble, acollirà el ministeri responsable d’aquest àmbit, també serà seu d’Andorra Turisme, i disposarà d’un espai museístic destinat essencialment, al món de la ràdio.

Un edifici singular, amb uns valors històrics i arquitectònics excepcionals que han estat reconeguts oficialment amb la seva inclusió, l’any 2004, en l’Inventari general del patrimoni cultural d’Andorra.