Conservant l’essència del segle XX

Ràdio Andorra

L’estructura exterior, els forjats, els pilars, etc. estaven afectats però es van poder salvar diverses parts fent les intervencions de rehabilitació necessàries, conservant sempre l’esperit de l’edifici original.. 

La sala d’emissores és l’únic espai que s’utilitza com a museu, i per fer conferències si s’escau. Aquesta zona s’ha volgut preservar i posar en valor. Cal destacar que s’ha incorporat una parcel·la de vidre i sota s’observen els esglaons de l’època.