SEGURETAT ASSISTENCIAL

Ampliació del Servei d’Urgències

Donada la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-COV-2, i per donar compliment a les mesures establertes en el Pla de Seguretat i Protecció dels usuaris del SAAS, així com refermar la corresponsabilitat en l’exigència de seguretat assistencial per a tots els usuaris en aquest període de la Covid-19 i altres situacions similars en el futur, el SAAS a dut a terme l’adaptació de les seves instal·lacions en planta baixa.