TREATMENT FOR SEALING WATER LEAKS THROUGH RESIN INJECTION

For buildings with water leakage problems

TECHNOLOGY:

Manufacturerwww.stekox.de
Distributorwww.imrepol.com
Construction CompanyAUXINI, S.A.
RESIN INJECTION
Surface sealing of building elements in direct contact with the ground.

Waterproofing of constructive and structural joints.

Impermeabilització de les juntes de dilatació d'edificis i obres públiques.


Impermeabilització de juntes constructives d'edificis i obres públiques.


TO SEAL WATER LEAKS

Tamponament d'esquerdes i cavitats sota pressió mitjançant llances d'injecció.


Impermeabilitzacions superficials

Impermeabilització exterior elàstica d'elements de construcció en contacte amb el terreny.


Documentation provided by STEKOX.


C/Prat de la Creu, núm. 85, planta primera – AD500 ANDORRA LA VELLA – Tel. 868055 – Fax 862055 –