SERVEIS TERMOGRÀFICS

El seu edifici té un consum molt elevat en calefacció. Disposem de la tecnologia termogràfica que ens permet veure per on se li escapen els euros. Li proposarem solucions òptimes i pràctiques adequades al seu edifici.


TECNOLOGIA:
Mitjançant la càmera termogràfica que disposem (de les mes avançades del mercat ) podem determinar ràpidament, i sense la realització d'assaigs destructius, les fuites tèrmiques que es produeixin en el seu edifici.
Per nivells, en funció del seu pressupost, determinarem quins son els punts a tractar per ordre d'importància.

Els punts bàsics a tractar son:
Filtracions d'aire, aïllament tèrmic defectuós, tractament de les càmeres d'aire existents, revisió de les cobertes, calaixos de persiana, recuperació de calor de les ventilacions amb control de les renovacions d'aire, aïllament del circuit de ACS i calefacció, etc...
A les rehabilitacions on s'hagi d'aplicar el nou reglament energètic les actuacions han de ser a tota l'envolvent de l'edifici evitant al màxim els ponts tèrmics.

*Càmera Termogràfica pròpia de la marca NEC model G100 amb una resolució de 320x240.


C/Prat de la Creu, núm. 85, planta primera – AD500 ANDORRA LA VELLA – Tel. 868055 – Fax 862055 –