SEGURETAT I SALUT

POLÍTICA GENERAL D'AUXINI,S.A. EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS, en qualsevol de les activitats desenvolupades, ÉS EL MÉS IMPORTANT PER AUXINI,S.A.
El nostre compromís és assolir el màxim nivell possible de seguretat i salut en el treball, establint com a objectius mínims:
-El compliment de la legislació vigent en aquesta matèria en cada moment.
-La millora contínua de l'acció preventiva.
-Actualitzar periòdicament els nostres mètodes preventius adaptant-los al progrés tècnic.
-Garantir als treballadors la suficient i adequada formació teòrica i pràctica.
-Facilitar la participació i l'informació de tots els treballadors de l'organització, així com el dret a ser consultats.
És obligació de tots, però especialment d'aquelles persones que tenen responsabilitats de coordinació o comandament, implantar mesures preventives i correctores que evitin els riscos en el seu origen i minimitzar les conseqüències dels que no es poden evitar.
Les activitats preventives s'integren en el conjunt de les activitats d'AUXINI,S.A. i en tots els nivells jeràrquics de l'empresa.


C/Prat de la Creu, núm. 85, planta primera – AD500 ANDORRA LA VELLA – Tel. 868055 – Fax 862055 –