QUALITAT

AUXINI,S.A. ha desenvolupat una Política de Qualitat que té com a finalitat aconseguir la máxima satisfacció del client, augmentant el nivell de qualitat de les obres i serveis mitjançant la millora continua i la constant motivació del personal; amb el doble objectiu d'adquirir un sistema de qualitat eficaç i adecuat al funcionament de l'empresa.


El sistema de Gestió de qualitat d'AUXINI,S.A. es basa en els punts següents:
A) ORGANITZACIÓ ENFOCADA ALS CLIENTS:
1- Oferir un servei que s'adapti als requisits especificats pels nostres clients i direccions facultatives, per seguir comptant amb la confiança dels nostres clients.
2- Mantenir contactes permanents amb els nostres clients, direccions facultatives i proveïdors, amb l'objectiu de poder col.laborar conjuntament en la millora de la qualitat de les obres i serveis.
B) PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL:
1- Implicar, motivar i comprometre al personal per aconseguir una participació activa en el desenvolupament de llurs activitats.
2- Facilitar ajudes de formació, les quals permetran disposar d'un personal amb un alt nivell de qualificació.
C) RESPONSABILITAT:
1- Assegurar el compliment de la legislació i normativa vigent.


C/Prat de la Creu, núm. 85, planta primera – AD500 ANDORRA LA VELLA – Tel. 868055 – Fax 862055 –